Wirtualny spacer po Pradze-Północ w technologii 3D

A virtual walk around the North Praga district in 3D technology

Zapraszamy do wędrówki historycznymi ulicami Pragi-Północ, jedynej dzielnicy Warszawy, w której tli się jeszcze przedwojenny urok stolicy. I jedynej, która w tak doskonały sposób potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Iluzję przeniesienia się w czasie i przestrzeni uzyskamy dzięki zastosowaniu innowacyjnej techniki fotografii trójwymiarowej. Taki też – dwoisty – będzie nasz spacer: Zobaczymy Pragę z lotu ptaka i zagłębimy się w jej zaułki podziwiając detale architektoniczne zachowujące świadectwo dawnej świetności Dzielnicy.

We would like to invite you for a walk around the historical streets of North Praga, the only district of Warsaw where the prewar charm of the capital still glimmers. And the only which so perfectly merges modernity with tradition. We will take such a dual walk; the illusion of space and time will be possible thanks to the innovative techniques of tridimensional technology. We will have an aerial view of Praga and delve into its backstreets admiring the architectural details while preserving the heritage of the old-time splendor of the District.

Projekt „Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

i