Projekt „Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

projekt i wykonanie: aiai.pl