Członkowie Zarządu

 

Ilona_soja            

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Ilona Soja - Kozłowska

           
Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku - ekonomia. Następnie zdobywała doświadczenie dotyczące consultingu i marketingu w firmach informatycznych i wydawnictwie. Przez 8 lat zajmowała kierownicze stanowisko w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Ukończyła kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu funduszy europejskich, promocji i zarządzania. Prowadzi aktywną działalność społeczną, trzykrotnie była wybierana radną dzielnicy Bielany z jednym z najwyższych wyników poparcia w dzielnicy.
 
Od stycznia 2015 roku pełniła funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany, gdzie m.in. nadzorowała pracę Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Promocji.
 
W marcu 2016 r. wybrana na urząd burmistrza Dzielnicy Białołęka.
Objęła to stanowisko w trudnym dla dzielnicy okresie. Nie tylko świetnie poradziła sobie z kryzysem politycznym, ale wraz z pozostałymi członkami zarządu, zażegnała także kryzys w białołęckiej oświacie. Od realizacji pięciu inwestycji edukacyjnych została odsunięta firma, która przez problemy finansowe nie wywiązywała się z podpisanych umów. Obecnie szkoły są budowane przez nowych wykonawców, a trzy przedszkola już zostały ukończone i przyjęły dzieci.
 
Jako burmistrz Białołęki zarządzała rekordowym w skali stołecznej dzielnicy - ponad 100 milionowym rocznym budżetem inwestycyjnym. Podczas pełnienia przez nią funkcji burmistrza Białołęki, dzielnica z powodzeniem opracowała i wdrożyła własny program utwardzania dróg gruntowych, na który udało się pozyskać 2 min złotych. Dzięki temu projektowi tylko w tym roku jedenaście gruntowych dróg na Białołęce zyska asfalt.
 
Konsekwentnie realizowany pod jej rządami program konkursów dla niepublicznych przedszkoli doprowadził do tego, że w bieżącym roku szkolnym, po raz pierwszy w historii Białołęki - dzielnicy najmłodszej pod względem wieku mieszkańców, urząd zapewnił publiczne miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci. Na tę chwilę dzielnica dysponuje nawet wolnymi publicznymi miejscami w przedszkolach, co jest ewenementem w przypadku dzielnicy z tak dużymi potrzebami w tym zakresie.
 
W czasie pełnienia przez nią funkcji burmistrza Białołęki oddane zostały do użytku: 4 żłobki, 4 przedszkola, nowy budynek ośrodka kultury, wybudowano bądź zmodernizowano kilkadziesiąt dróg, powstały nowe tereny zielone i place zabaw. Kolejnych kilkanaście inwestycji zostało przygotowanych do realizacji przez następny zarząd.
 
Ilona Soja - Kozłowska umie współpracować, jej maksyma brzmi: "każdy sukces to praca zbiorowa". Jest osobą potrafiącą działać dla dobra mieszkańców ponad podziałami, potrafi znaleźć porozumienie nawet, gdy wydaje się ono niemożliwe. Jednak gdy trzeba, nie waha się podejmować trudnych decyzji. W 2016 roku z sukcesem wniosła odwołanie od decyzji na wycinkę drzew wzdłuż Kanału Żerańskiego, dowodząc, że rekompensata przyrodnicza w zamian za usuwane rośliny jest niewystarczająca. Rację przyznał jej organ odwoławczy, czyli Minister Infrastruktury i Budownictwa, uchylając niekorzystną dla Białołęki i szerzej - dla środowiska decyzję. 
 
           

telefon:  22 443 79 00

           
Nadzór nad wydziałami:
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy,
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy,
 • Wydział Kadr dla Dzielnicy,
 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy,
 • Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy,
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy,
 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy,
 • Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy Dzielnicy.

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:
 • Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy (ZK),
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (ZGN),
 • Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (ZPTP).
           
             
  Dariusz_Kacprzak            

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Dariusz Kacprzak 

Dariusz Kacprzak urodził się w 1974 r. w Warszawie. Mieszkał na Woli (rodzinna dzielnica), Bemowie oraz w Śródmieściu. Od 11 lat zamieszkuje na Białołęce.

Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Warszawskim i prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie. Odbył również studia podyplomowe MBA w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie oraz podyplomowe studia z zarządzania w administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał ponadto dyplom studiów doktoranckich z zakresu zarządzania.

Ma za sobą bogate doświadczenia zawodowe, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pracował jako prywatny przedsiębiorca, członek zarządu spółek prawa handlowego, CEO,  a także pracownik administracji samorządowej zajmując m.in. stanowiska: Naczelnika Wydziału, Dyrektora Biura warszawskiego Ratusza. Był też wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania Nieruchomościami im. Polanowskiego w Warszawie.

Jest współautorem komentarza do ustawy o pracownikach samorządowych oraz autorem i współautorem artykułów z zakresu samorządu terytorialnego.

Pełnił również funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ w latach 2014-2017, następnie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka w latach 2017-2018. W obecnej kadencji ponownie pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Północ. 

Co ważne wszystkie funkcje w administracji samorządowej piastował i piastuje z rekomendacji lokalnych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Kocham Pragę;  Inicjatywa Mieszkańców Białołęki, Bezpartyjni Samorządowcy).

Jest jednym z warszawskich liderów Bezpartyjnych Samorządowców. W ostatnich wyborach kandydował z list tego Ruchu do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu nr 3 (Białołęka, Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła) uzyskując poparcie 7.984 wyborców.

telefon: 22 44 37 900

           
 
Nadzór nad wydziałami:
 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy,
 • Wydział Infrastruktury i Remontów dla Dzielnicy,
 • Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji dla Dzielnicy,
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy,
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy,
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy,
 • Zespół Dziedzictwa Kulturowego.

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy (DBFO),
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (OPS),
 • Placówki oświaty i wychowania,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
 
 
           
             
  Dariusz_Wolke            

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Dariusz Wolke

Dariusz Wolke, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jest z zawodu ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biznesie prowadząc własną działalność, jak i w administracji. Od 1998 r. jest związany z warszawskim samorządem. Posiada wszechstronne doświadczenie w administracji samorządowej i w kierowaniu zespołami, które zdobył pełniąc funkcję wicedyrektora Departamentu Handlu w Gminie Centrum, a następnie w Urzędzie Marszałkowskim. Funkcję wiceburmistrza Dzielnicy Praga-Północ pełnił dwukrotnie: od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. oraz od grudnia 2018 r. do maja 2019 r. Jest członkiem Stowarzyszenia „Kocham Pragę”.

telefon: 22 44 37 900

           

Nadzór nad wydziałami:

 • Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
 • Wydziałem Architektury i Budownictwa,
 • Wydziałem Działalności Gospodarczej i Zezwoleń,
 • Wydziałem Kultury,
 • Wydziałem Obsługi Mieszkańców,
 • Wydziałem Ochrony Środowiska,
 • Wydziałem Sportu i Rekreacji.


Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:

 • Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy,
 • Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, 
 • Dom Kultury „Praga" w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy,
 • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.