Jednostki niższego rzędu

Rada Kolonii „Śliwice”

Przewodnicząca Rady Kolonii „Śliwice” – Karolina Krajewska

Adres siedziby: ul. Witkiewicza 33, 03-305 Warszawa

Kontakt e-mail: radakoloniisliwice@gmail.com

Strona internetowa: www.sliwice.info

Strona na fb: https://www.facebook.com/KoloniaSliwice/

  • Uchwała nr LVI/177/2014 z 25-06-2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Śliwice”, nadania jej statutu i określenia granic
  • Uchwała nr LVII/188/2014 z 26-08-2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę Nr LVI/177/2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 25      czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Kolonii „Śliwice”, nadania jej statutu i określenia granic
  • Uchwała nr LVI/179/2014 z 25-06-2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Kolonii „Śliwice”
  • Uchwała nr LIX/199/2014 z 17-10-2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Kolonii „Śliwice”

 

Rada Kolonii „Ząbkowska”

  • Uchwała nr  LVI/178/2014 z 25-06-2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Kolonii „Ząbkowska”, nadania jej statutu i określenia granic
  • Uchwała nr LVII/189/2014 z 26-08-2014Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę Nr LVI/178/2014 Rady Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia Kolonii „Ząbkowska”, nadania jej statutu i określenia granic
  • Uchwała nr XXII/136/2016 z 17-05-2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę Nr XIX/100/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Kolonii „Ząbkowska” zmienionej uchwałą Nr XX/114/2016 Rady Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 15 lutego 2016 r.