Konta bankowe

Uwaga, zmiana rachunków bankowych!

Aktualne numery kont w Banku Handlowym podajemy poniżej.

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ:

26103015080000000550001144
podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
podatek od środków transportu
podatek rolny
podatek leśny

62103015080000000550026007
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
opłata za dzierżawę gruntu
opłata z tyt. wykupu mieszkań
opłata targowa
opłata za zajęcie pasa drogowego

21103015080000000550000070 - opłata skarbowa

21103015080000000550026066 - opłata komunikacyjna

43103015080000000550026155 - opłata za udostępnienie danych osobowych

87103015080000000550026236 - opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

90103015080000000550026376 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga! Nowa umowa na obsługę bankową Warszawy obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Lista punktów wpłat bezprowizyjnych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

  1. Ul. Targowa 73, 03-700 Warszawa (Praga-Północ)
  2. Ul. Jagiellońska 59, 03-700 Warszawa (Praga-Północ)
  3. Al. Tysiąclecia 151, 03-740 Warszawa (Praga-Północ)
  4. Ul. Jagiellońska 88, 03-370 Warszawa (Praga-Północ)
  5. Ul. Ząbkowska 50, 03-725 Warszawa (Praga-Północ)
  6. Ul. 11 Listopada 42, 03-421 Warszawa (Praga-Północ)
  7. Pl. Generała Józefa Hallera 10, 03-483 Warszawa (Praga-Północ)