Aktualności

Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
5 lutego 2021

Do 15 lutego 2021 r. trwają publiczne konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć poprawie jakości decyzji i legislacji. Partycypacja obywatelska w procesie konsultacji umożliwi wczesne wychwycenie ewentualnych błędów, a także pomoże wypracować najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich rozwiązania. Ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Uwagi można zgłaszać na dedykowanej stronie internetowej Ministerstwa.