Aktualności

Ankieta dla Mieszkańców
23 września 2020

Profilaktyka, częstotliwość spożycia alkoholu, przemoc w rodzinie – to tylko niektóre z zagadnień, o które Urząd Dzielnicy Praga-Północ pyta swoich mieszkańców. Do końca października można wypełnić anonimową ankietę. Uzyskane informacje będą dla Urzędu Dzielnicy wskazówką do dalszego działania. Posłużą miedzy innymi do opracowania diagnozy problemów społecznych oraz zaplanowania konkretnych działań profilaktycznych.

 

Urząd Dzielnicy Praga-Północ od kilku lat przeprowadza anonimowe badania wśród mieszkańców.  W tegorocznej ankiecie poruszonych zostało kilka tematów, tj. uzależnienia alkoholowe, zażywanie środków psychoaktywnych, przemoc w rodzinie. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ważne by były szczere.

 

Jakie pytania znajdują się w ankiecie?

Ankieta składa się z 36 pytań, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 minut. Na początku ankietowany zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące np.częstotliwości spożywania alkoholu czy prowadzenia pojazdów po spożyciu napoju wysokoprocentowego. Podobny zestaw pytań dotyczy środków psychoaktywnych, konsekwencji spożywania ww. substancji, ich dostępności na terenie dzielnicy.

Kolejny blok pytań dotyczy stosowania przemocy w rodzinie. Ankieta ma dać odpowiedź, wobec kogo jest stosowana oraz czy spotyka się z akceptacją społeczną w przypadku kar fizycznych w stosunku do dzieci. Z myślą o najmłodszych w ankiecie znajdują się także pytania o cyberprzemoc, podszywanie się, hejt oraz poniżanie w internecie. Odpowiedzi na te pytania będą niezwykle cenną wskazówką dla Urzędu Dzielnicy, ponieważ pozwolą właściwie zdiagnozować problemy oraz realizować sprofilowane programy skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Pomoc Urzędu Dzielnicy w rozwiązywaniu problemów

Na końcu ankiety pojawia się kilka ważnych pytań dla Urzędu Dzielnicy. Chcielibyśmy wiedzieć, jak mieszkańcy oceniają zaangażowanie władz lokalnych związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców oraz czy mieszkańcy wiedzą, do których instytucji powinni zwrócić się w poszukiwaniu pomocy. Istotny jest także wpływ COVID-19 na samopoczucie mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, chęć sięgania po środki uzależniające oraz częstotliwość stosowania przemocy. 

Jak wziąć udział w badaniu?

Ankieta będzie dostarczana do mieszkańców przez ankieterów w formie papierowej oraz w wersji on-line. Udział za pośrednictwem komputera, telefonu komórkowego, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu, jest łatwy i bardzo intuicyjny. Wystarczy kliknąć w podany link, odpowiedzieć na pytania, a następnie kliknąć „WYŚLIJ".

Ankieta jest skierowana do nauczycieli, rodziców oraz uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także pedagogów i psychologów szkolnych. Ankieterzy poproszą o udzielenie odpowiedzi także dorosłych mieszkańców dzielnicy, sprzedawców napojów alkoholowych,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników służby zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Badanie rozpoczęło się we wrześnie i zakończy 31 października br. Efektem będzie raport z analizą problemów społecznych oraz rekomendacją dotyczącą dalszych działań, co pozwoli dostosować programy profilaktyczne do potrzeb mieszkańców dzielnicy Praga-Północ.

 

LINK DO BADANIA DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW – https://pragapolnocmieszk.webankieta.pl/