logo

Kamienice z duszą

Wirtualny spacer szlakiem najpiękniejszych zabytkowych budynków mieszkalnych Pragi-Północ

Praga jako jedyna dzielnica w Warszawie przetrwała II wojnę światową bez znaczącego uszczerbku dla przedwojennego układu urbanistycznego stolicy. Jej zabudowa daje świadectwo dawnych czasów, przechowuje obraz Miasta, którego już nie ma. Liczne kamienice zamożnego mieszczaństwa praskiego wzniesione pod koniec XIX wieku i w pierwszej ćwierci minionego stulecia nie ustępowały wystrojem i rozmachem architektonicznym wielu budynkom na lewym brzegu Wisły. Dziś mamy tu więc przedwojenną Warszawę w miniaturze – z niepowtarzalnym klimatem i duszą ukrytą w historycznych murach. Spacerując po Pradze-Północ mamy szansę odbyć fascynującą podróż w czasie. Warto zobaczyć jak dziś prezentują się najpiękniejsze praskie kamienice!

logo Start   logo