Serwis informacyjny (pl)
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.: 022 59 00 000, fax: 022 59 00 004
miasto stołeczne Warszawa
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8:00-18:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Lokalizacja urzędu - zobacz na mapie

Wersja do druku Zwiększ rozmiar tekstu Zmniejsz rozmiar tekstu Wstecz
Ogłoszenia Wydziału Zasobów Lokalowych
Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem lokali użytkowych w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (8 luty 2005)

OGŁOSZENIE Zarządu Domów Komunalnych Warszawa - Śródmieście
 
KONKURS OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY    

Z dniem 17 czerwca 2004 roku ogłoszony został konkurs na wynajem lokali użtkowych w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
  - wpłacenie stosownego wadium (gotówką w kasie ZDK można dokonywać wpłat jedynie w przypadku kwot nieprzekraczających równowartości 3 tys. EURO );
  - złożenie oferty - wg wzoru ZDK (w przypadku wybrania więcej niż jednego lokalu wymagane są odrębne oferty wraz z załącznikami na każdy lokal) > w zamkniętej kopercie,
  - złożenie dokumentów identyfikujących firmę wraz z kopią wpłaty wadium > w otwartej kopercie.

 2. Ofertę należy składać w ZDK, ul. Szwoleżerów 5, pok. nr 208.
  Termin składania ofert upływa w dniu 02 lipca 2004 roku o godz. 14.00

 3. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w "Regulaminie konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście".

 4. Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź po terminie składania ofert, nie będą przyjmowane.

 5. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.

 6. Po wygraniu konkursu oraz podpisaniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do uzyskania koniecznych zezwoleń do prowadzenia wskazanej działalności, w tym Zgody Wspólnoty Mieszkaniowej w przypadku sprzedaży alkoholu lub ingerencji w części wspólne nieruchomości podczas adaptacji lokalu. W przypadku wspólnego wejścia z klatki schodowej wraz z mieszkańcami, Najemca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności ograniczenia rotacji osób. W przypadku budynków zabytkowych lub pozostających pod ochroną Konserwatora Zabytków, zakres remontu poza akceptacją służb technicznych ZDK, wymaga akceptacji Konserwatora Zabytków.

 7. Dyrektor ZDK zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub części, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny.

 8. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w części otwartej Komisji Konkursowej, która odbędzie się w dniu 07 lipca 2004 roku o godz. 900, w ZDK przy ul. Szwoleżerów 5, w sali konferencyjnej (pok. 209).
  UWAGA - Pakiety informacyjne o konkursie można nabyć w ZDK, pok. Nr 10, w cenie 5,00 zł.

 
Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia dostępna również w stronie: www.zdk.waw.pl
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Lokali Użytkowych ZDK:
tel.: 33 66 133, 33 66 143, 33 66 164
 

Zarząd Transportu MiejskiegoStraż MiejskaKomenda Stołeczna PolicjiOrganizacje pozarządowemiasto stołeczne Warszawa
© Copyright by Urząd Dzielnicy Praga Północ
Wykonanie: AI