Park Praski

Powierzchnia 18,54 ha

Park Praski (pierwotna nazwa Park Aleksandrowski lub Aleksandryjski, po 1916 roku przemianowana na Park Praski) utworzony został w 1865 - 1871 roku na terenie dawnych fortyfikacji napoleońskich mocą ukazu carskiego wydanego przez cara Aleksandra III dnia 4 kwietnia 1865 roku, który to nakazywał zajęcie terenów leżących pomiędzy mostem Aleksandrowskim (mostem Kierbedzia) a fortem Śliwickim. Park Praski wraz z terenem Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (ul. Ratuszowa 1/3) stanowi zwarty kompleks zieleni miejskiej.

Dawniej występowała tu zieleń siedliska łęgowego. Obecnie jest to zieleń charakterystyczna dla zespołu roślinnego typu grąd. W zasobach drzewostanu występują rodzaje: topola - Populus sp., klon - Acer sp., lipa - Tilia sp., jesion - Fraxinus sp., robinia - Robinia sp. Szacunkowy wiek drzew od 60 do 130 lat w starszej części parku, w części parku dołączonej po roku 1951 występuje drzewostan w wieku ok. 50 lat.

Przy alei głównej prowadzącej do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego rośnie platan klonolistny - Platanus acerifolia pomnik przyrody o obwodzie pnia 352 cm.