Członkowie Zarządu

 

Ilona_soja            

Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Ilona Soja - Kozłowska

           
Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku - ekonomia. Następnie zdobywała doświadczenie dotyczące consultingu i marketingu w firmach informatycznych i wydawnictwie. Przez 8 lat zajmowała kierownicze stanowisko w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Ukończyła kilkanaście kursów i szkoleń z zakresu funduszy europejskich, promocji i zarządzania. Prowadzi aktywną działalność społeczną, trzykrotnie była wybierana radną dzielnicy Bielany z jednym z najwyższych wyników poparcia w dzielnicy.
 
Od stycznia 2015 roku pełniła funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany, gdzie m.in. nadzorowała pracę Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Promocji.
 
W marcu 2016 r. wybrana na urząd burmistrza Dzielnicy Białołęka.
Objęła to stanowisko w trudnym dla dzielnicy okresie. Nie tylko świetnie poradziła sobie z kryzysem politycznym, ale wraz z pozostałymi członkami zarządu, zażegnała także kryzys w białołęckiej oświacie. Od realizacji pięciu inwestycji edukacyjnych została odsunięta firma, która przez problemy finansowe nie wywiązywała się z podpisanych umów. Obecnie szkoły są budowane przez nowych wykonawców, a trzy przedszkola już zostały ukończone i przyjęły dzieci.
 
Jako burmistrz Białołęki zarządzała rekordowym w skali stołecznej dzielnicy - ponad 100 milionowym rocznym budżetem inwestycyjnym. Podczas pełnienia przez nią funkcji burmistrza Białołęki, dzielnica z powodzeniem opracowała i wdrożyła własny program utwardzania dróg gruntowych, na który udało się pozyskać 2 min złotych. Dzięki temu projektowi tylko w tym roku jedenaście gruntowych dróg na Białołęce zyska asfalt.
 
Konsekwentnie realizowany pod jej rządami program konkursów dla niepublicznych przedszkoli doprowadził do tego, że w bieżącym roku szkolnym, po raz pierwszy w historii Białołęki - dzielnicy najmłodszej pod względem wieku mieszkańców, urząd zapewnił publiczne miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci. Na tę chwilę dzielnica dysponuje nawet wolnymi publicznymi miejscami w przedszkolach, co jest ewenementem w przypadku dzielnicy z tak dużymi potrzebami w tym zakresie.
 
W czasie pełnienia przez nią funkcji burmistrza Białołęki oddane zostały do użytku: 4 żłobki, 4 przedszkola, nowy budynek ośrodka kultury, wybudowano bądź zmodernizowano kilkadziesiąt dróg, powstały nowe tereny zielone i place zabaw. Kolejnych kilkanaście inwestycji zostało przygotowanych do realizacji przez następny zarząd.
 
Ilona Soja - Kozłowska umie współpracować, jej maksyma brzmi: "każdy sukces to praca zbiorowa". Jest osobą potrafiącą działać dla dobra mieszkańców ponad podziałami, potrafi znaleźć porozumienie nawet, gdy wydaje się ono niemożliwe. Jednak gdy trzeba, nie waha się podejmować trudnych decyzji. W 2016 roku z sukcesem wniosła odwołanie od decyzji na wycinkę drzew wzdłuż Kanału Żerańskiego, dowodząc, że rekompensata przyrodnicza w zamian za usuwane rośliny jest niewystarczająca. Rację przyznał jej organ odwoławczy, czyli Minister Infrastruktury i Budownictwa, uchylając niekorzystną dla Białołęki i szerzej - dla środowiska decyzję. 
 
           

telefon:  22 443 79 00

           
Nadzór nad wydziałami:
 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (UD-VII-WBK),
 • Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (UD-VII-WFE),
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy (UD-VII-WGN),
 • Wydział Kadr dla Dzielnicy (UD-VII-WKD),
 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy (UD-VII-WOR),
 • Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (UD-VII-WOD),
 • Wydział Prawny dla Dzielnicy (UD-VII-WPR), 
 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (UD-VII-WZP).

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:
 • Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (ZPTP).
           
             
              

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Dariusz Kacprzak 

 

telefon: 22 44 37 900

           
 
Nadzór nad wydziałami:
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (UD-VII-WIR),
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (UD-VII-WOŚ),
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (UD-VII-WOW),
 • Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (UD-VII-WSR),
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (UD-VII-WSZ),
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (UD-VII-WZL),

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy (DBFO),
 • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy „Prawy Brzeg" (DOSiR),
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (OPS),
 • Placówki oświaty i wychowania,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.