Członkowie Zarządu

 

Wojciech_Zablocki            
Burmistrz
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Wojciech Zabłocki
           

Urodzony w 1985 roku w Warszawie. Z wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie. Działacz Niezależnego Zarzeszenia Studetnów UW. Ukończenie w 2018 r. studiów podyplomowych MBA. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie pracował w latach 2010-2016 (zajmował się inicjatywami obywatelskimi, samorządem terytorialnym, kulturą i rozwojem innowacyjności).

Z warszawskim samorządem związany od 2010 roku. W latach 2010–2014 radny Dzielnicy Ursynów. Od 2014 roku radny miasta stołecznego Warszawy (uzyskał ponad 7,3 tys. głosów poparcia). W Radzie Warszawy był wiceprzewodniczącym Komisji Ładu Przestrzennego. Zajmował się również infrastrukturą, transportem i komunikacją miejską (opracował projekt finansowania komunikacji publicznej wzorowany na estońskim Tallinnie). Dla Pragi zabiegał m.in. o budowę Wschodniej Obwodnicy Śródmieścia od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba, remont ul. Wileńskiej, koncepcję zagospodarowania okolicy przyszłej stacji Metro Szwedzka, połączenia komunikacyjne Pragi z Targówkiem, Białołęką i Śródmieściem. 

Od 2004 roku należy do Prawa i Sprawiedliwości, które reprezentuje w Zarządzie Dzielnicy Praga Północ. Poza sprawami samorządu, interesuje się odnawialnymi źródłami energii, architekturą i podróżami. Dużo wolnego czasu poświęca na sport.   

           

telefon: 22 44 37 901

 facebookfacebook

           

Nadzór nad wydziałami:

 

 • Wydział Architektury i Budownictwa (UD-VII-WAB),
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami (UD-VII-WGN,

 • Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (UD-VII-WBK),
 • Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (UD-VII-WFE),
 • Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy (UD-VII-WOR),
 • Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (UD-VII-WOD),
 • Wydział Informatyki dla Dzielnicy (UD-VII-WIN),
 • Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (UD-VII-WIR),
 • Wydział Kadr dla Dzielnicy (UD-VII-WKD),
 • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (UD-VII-WZL),
 • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (UD-VII-WDG),
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy (UD-VII-SKW),
 • Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (UD-VII-SPK).

Współpraca z delegaturami:

 • Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK/D),
 • Delegatura Biura Organizacji Urzędu (OU/D).
           
             
  Cierpisz Zbigniew            
Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Zbigniew Cierpisz
           

Z wykształcenia jest lekarzem medycyny, specjalistą ginekologiem położnikiem. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie. Jest także menadżerem prowadzącym z powodzeniem od 1991 roku własną firmę rodzinną. Ukończył również dwuletnie studia podyplomowe w zakresie „Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Opiece Zdrowotnej” w Szkole Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz studia podyplomowe „Zarządzanie Spółkami w Polsce we Współczesnym otoczeniu Prawno-Finansowym” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

W latach 2002–2006 pełnił funkcję radnego Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
i wiceprzewodniczącego Rady. Od 2006 roku zasiadał w Radzie m.st. Warszawy. Był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom, w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.

W dniu 6 marca 2017 r. został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

           
telefon: 22 44 37 903            

Nadzór nad wydziałami:

 • Wydział Kultury dla Dzielnicy (UD-VII-WKU),
 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (UD-VII-WOM), 
 • Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (UD-VII-WOW),

 • Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (UD-VII-WSR),

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (UD-VII-WSZ).

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:

 • Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy (DBFO),

 • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy „Prawy Brzeg" (DOSiR),

 • Placówki oświaty i wychowania,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Współpraca z delegaturami:

 • Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO/D).
           
             
zieleniewski            

Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Marcin Iskra

Prawnik z doskonałą znajomością struktur warszawskiego samorządu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu zamówień publicznych, prawa autorskiego i prasowego. Doradca w zakresie prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem procesów komercjalizacji. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prywatnych, spółkach skarbu państwa oraz w administracji samorządowej.
 
2001-2003 – szef działu prawnego, Polskie Centrum Akredytacji.
2003-2007 – doradca Zarządu dużej grupy kapitałowej.
2010-2012 – dyrektor Biura Zarządu, Polskie Radio S.A. - odpowiedzialny za koordynację działań budujących relacje największego nadawcy radiowego w Polsce ze światem mediów zarówno w kraju, jak i za granicą.
 
2007-2010 – z-ca dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy.
2012-2015 – naczelnik Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Od 2015 roku do chwili objęcia stanowiska zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w dniu
11 maja 2017 roku, pełnił funkcję z-cy dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
 
Żonaty. Dwoje dzieci.
 
telefon: 22 44 37 902

Nadzór nad wydziałami:

 • Wydział Administracyjno-Gospodarczy (UD-VII-WAG),
 • Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (UD-VII-WOŚ),

 • Wydział Prawny dla Dzielnicy (UD-VII-WPR),

 • Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (UD-VII-WZP).

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi:

 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.