Spacer trasą 1

Dom Weteranów Powstania 1863 roku
Na rozwidleniu ulic Floriańskiej i Jagiellońskiej stoi Dom Weteranów Powstania 1863r. Powstał z inicjatywy rosyjskiego Czerwonego Krzyża i początkowo mieszkały w nim wdowy po rosyjskich żołnierzach.

W 1924 r. stały się schronieniem dla weteranów powstania styczniowego, którzy, otaczani powszechnym szacunkiem, znaleźli tu opiekę, a w wolnych chwilach grali w karty lub szachy. Klimat praski ponoć im służył, gdyż niejeden dożył ponad 100 lat. Ostatni zmarł w 1942 roku.