Spacer trasą 1

Metalowy krzyż ofiar
Na wprost głównego wejścia do cerkwi stoi duży metalowy krzyż. Przypomina o ofiarach rzezi Pragi z 1794 r.

Co bystrzejsze oko dostrzeże ślady po kulach z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie stanął w tym miejscu tuż po wycofaniu się Rosjan z Warszawy, czyli ok. 1915 roku.