Spacer trasą 1

Dawne koszary i magazyny wojskowe

Wzdłuż ul. 11 listopada ciągną się masywne budynki wzniesione na polecenie władz carskich jeszcze w latach 60. XIX w. To dawne koszary i magazyny wojskowe, które pełniły funkcję militarną od czasów powstania styczniowego. Koszary z czerwonej cegły wypełniają niemal całą północno-zachodnią pierzeję ulicy. Tablica na jednym z budynków upamiętnia pobyt w tym miejscu Józefa Piłsudskiego po powrocie z Magdeburga.