Spacer trasą 1

Dawna Fabryka Cukrów i Czekolady Franbolia

Budynki należące niegdyś do Fabryki Cukrów i Czekolady Franbolia stoją przy ul. Śnieżnej. Dziwna nazwa fabryki słodkości powstała z połączenia pierwszych liter imion jej współwłaścicieli. Wyroby Franbolia znano w całej Polsce.

Fabryka działała również w czasie wojny i ocalała od zniszczenia. Pod koniec okupacji schronienie w słodkiej wytwórni znalazł Bolesław Bierut, ówczesny członek Krajowej Rady Narodowej. Stąd też nadawano w czasie wojny ważne wiadomości za pomocą radiowęzła.