Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
Zorganizowanie i przeprowadzenie programu pn. „Sporty walki” w sali sportowej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa
Data ogłoszenia: 2018-03-19
Termin składania ofert: 2018-03-27 11:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zaproszenie do składania ofert "Sport dla Wszystkich"
Data ogłoszenia: 2018-03-14
Termin składania ofert: 2018-03-19 10:30
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie projektu remontu drogi wewnętrznej położonej pomiędzy budynkami Jagiellońska 64 i 66
Data ogłoszenia: 2018-03-09
Termin składania ofert: 2018-03-19 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano- wykonawczej modernizacji oświetlenia ulicznego ul. Korsaka w Warszawie w ramach zadania pn.: „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka ”.
Data ogłoszenia: 2018-03-09
Termin składania ofert: 2018-03-20 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zaproszenie do wykonania zamówienia tj. usługi wynajęcia 6 torów pływackich na basenie zlokalizowanym na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy dla mieszkańców w ramach programu "Pływaj na Pradze-Północ"
Data ogłoszenia: 2018-02-28
Termin składania ofert: 2018-03-09 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie projektu rekultywacji zieleni w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej".
Data ogłoszenia: 2018-02-21
Termin składania ofert: 2018-03-06 15:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zaproszenie do składania ofert na realizację usługi publikacji ogłoszeń prasowych w szczególności komunikatów, ogłoszeń i zaproszeń Zarządu Dzielnicy dotyczących funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2018-02-21
Termin składania ofert: 2018-02-27 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń natryskowni i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie w ramach zadania pn.: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
Data ogłoszenia: 2018-02-20
Termin składania ofert: 2018-02-28 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu tarasu oraz schodów wejściowych do budynku Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie w ramach zadania pn.: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
Data ogłoszenia: 2018-02-20
Termin składania ofert: 2018-02-28 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: usługi