Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
Remont podłogi wraz z cokołami na korytarzu parteru budynku oraz remont szatni w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie, w ramach zadania pn. "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
Data ogłoszenia: 2018-06-21
Termin składania ofert: 2018-07-03 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
WYKONANIE PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA ULICACH ZĄBKOWSKIEJ I BRZESKIEJ DLA POTRZEB PRZEPROWADZENIA PLENEROWEJ IMPREZY KULTURALNEJ "NOC PRAGI I ŚWIĘTO ULICY ZĄBKOWSKIEJ ".
Data ogłoszenia: 2018-06-18
Termin składania ofert: 2018-06-26 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Remont daszków przy wejściach do budynku Zespołu Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie w ramach zadania pn. "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
Data ogłoszenia: 2018-06-07
Termin składania ofert: 2018-06-15 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wentylacji hybrydowej wspomagającej wentylację grawitacyjną w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 F i H w Warszawie w ramach zadania pn. "Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej"
Data ogłoszenia: 2018-05-28
Termin składania ofert: 2018-06-07 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont daszków przy wejściach do budynku Zespołu Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie.
Data ogłoszenia: 2018-05-25
Termin składania ofert: 2018-06-04 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota budowlana
obsadzenie roślinami sezonowymi konstrukcji kwiatowych i donic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją
Data ogłoszenia: 2018-05-22
Termin składania ofert: 2018-05-30 14:00
Tryb: Informacja o unieważnieniu
Rodzaj: Usługi
wykonanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
Data ogłoszenia: 2018-05-22
Termin składania ofert: 2018-05-29 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni - alejek, ciągów pieszych na terenie Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3.
Data ogłoszenia: 2018-05-11
Termin składania ofert: 2018-05-21 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Obsadzenie roślinami sezonowymi konstrukcji kwiatowych i donic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją
Data ogłoszenia: 2018-04-27
Termin składania ofert: 2018-05-08 14:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi