Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wraz z udzielaniem konsultacji indywidualnych
Data ogłoszenia: 2020-02-18
Termin składania ofert: 2020-02-25 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
przygotowanie, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego na wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne materiałów promocyjnych ze znakiem promocyjnym Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy „Zakochaj się w Warszawie na Pradze-Północ”.
Data ogłoszenia: 2020-02-14
Termin składania ofert: 2020-02-24 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
przygotowanie, dostarczenie i zaserwowanie poczęstunku dla ok. 250 osób podczas wydarzenia „Urodziny Pragi”
Data ogłoszenia: 2020-01-27
Termin składania ofert: 2020-02-04 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi na terenie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2020-01-21
Termin składania ofert: 2020-01-30 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Przygotowanie i zaserwowanie cateringu świątecznego na spotkanie wigilijne w budynku Urzędu Dzielnicy Praga Północ
Data ogłoszenia: 2019-12-05
Termin składania ofert: 2019-12-13 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Przygotowanie, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego na wydarzenia, przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne materiałów promocyjnych ze znakiem promocyjnym Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy „ Zakochaj się w Warszawie na Pradze-Północ”.
Data ogłoszenia: 2019-12-04
Termin składania ofert: 2019-12-12 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa do Zamawiającego kalendarzy trójdzielnych oraz książkowych.
Data ogłoszenia: 2019-11-18
Termin składania ofert: 2019-11-25 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi