Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2021-02-16
Termin składania ofert: 2021-03-02 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie przeglądów wyposażenia w sprzęt alarmowy szkół znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ wraz z opracowaniem protokołów z dokonanych przeglądów.
Data ogłoszenia: 2021-01-25
Termin składania ofert: 2021-02-02 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie przeglądu dróg publicznych - gminnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ wraz z opracowaniem sprawozdania z dokonanego przeglądu
Data ogłoszenia: 2020-12-31
Termin składania ofert: 2021-01-11 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii psychologa biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Data ogłoszenia: 2020-12-28
Termin składania ofert: 2021-01-08 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii lekarza psychiatry biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Data ogłoszenia: 2020-12-28
Termin składania ofert: 2021-01-08 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych i krzeseł biurowych na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2020-11-25
Termin składania ofert: 2020-12-03 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: usługi
Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2020-09-11
Termin składania ofert: 2020-09-21 14:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi