Oświata

Informacje o zdobywaniu wiedzy w praskich instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za kształcenie i wychowanie. Informacje o o inicjatywach i programach edukacyjnych przyjętych do realizacji przez placówki oświatowe i środowiska lokalne dzielnicy.