Składanie projektów

 

Składanie projektów trwa do 10 czerwca 2019 r.

 

Można zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy doświetlenie przejścia dla pieszych, ale też zadania tzw. miękkie, czyli np. wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura, dzielnice czy jednostki miejskie(np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego).

Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, zieleń miejską.

 

W jaki sposób można składać projekty?

1. internetowo na stronie internetowej: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/zglos-projekt

2. papierowo w Urzędzie Dzielnicy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15

3. projekt można przesłać pocztą:

- na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) w przypadku projektów dzielnicowych, 

- na adres Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa) w przypadku projektów ogólnomiejskich. 

 

Trzeba dołączyć listę poparcia.
Lista powinna zawierać podpisy:

  • 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt dzielnicowy
  • 40 mieszkańców Warszawy, w przypadku projektów ogólnomiejskich
 

Przykładowy kosztorys:

 

Osoby do kontaktu w wydziałach:

- Wydział Ochrony Środowiska – Liliana Koziarska, lkoziarska@um.warszawa.pl, 22 443 79 72

- Wydział Infrastruktury - Małgorzata Pasymowska, mpasymowska@um.warszawa.pl. tel. 22 443 80 17

- Wydział Architektury i Budownictwa – Michał Motyczyński, mmotyczynski@um.warszawa.pl , 22 443 79 34

- Wydział Architektury i Budownictwa – Michał Motyczyński, mmotyczynski@um.warszawa.pl , 22 443 79 34

- Wydział Oświaty i Wychowania – Agnieszka Suszyńska, asuszynska@um.warszawa.pl , 22 443 79 79

- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Markiewicz, anna.markiewicz@um.warszawa.pl, 22 443 81 57

- Wydział Sportu i Rekreacji – Monika Górska, mgorska@um.warszawa.pl, 22 443 79 63

- Wydział Kultury – Judyta Błażejczyk, jbalzejczyk@um.warszawa.pl , tel. 22 443 79 63

- Wydział Funduszy Europejskich – Elżbieta Przybylska, eprzybylska@um.warszawa.pl , 22 443 79 58