Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Remont drogi wewnętrznej znajdującej się pomiędzy budynkami przy ulicy Jagiellońska 64 i 66 w Warszawie wraz z odwodnieniem
Data ogłoszenia: 2019-03-14
Termin składania ofert: 2019-04-01 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont nawierzchni jezdni ulicy Linneusza na odcinku Jana Młota – Namysłowska
Data ogłoszenia: 2019-03-08
Termin składania ofert: 2019-03-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych i donic zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sezonie 2019
Data ogłoszenia: 2019-02-13
Termin składania ofert: 2019-02-21 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Wykonanie remontów i utrzymania dróg wewnętrznych w Dzielnicy Praga- Północ w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-02-08
Termin składania ofert: 2019-02-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
Data ogłoszenia: 2018-11-29
Termin składania ofert: 2018-12-14 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana