Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Remonty i utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie m. st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ.
Data ogłoszenia: 2018-01-26
Termin składania ofert: 2018-02-12 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont dróg wewnętrznych przy ul. Bródnowskiej 6/12 na terenie Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy, znajdujących się na działce ewidencyjnej numer 35 w obrębie 4-13-01.
Data ogłoszenia: 2018-01-25
Termin składania ofert: 2018-02-09 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota budowlana
Remonty i utrzymanie ulic gminnych na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ
Data ogłoszenia: 2017-11-06
Termin składania ofert: 2017-11-21 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Budowa tężni solankowej na Placu Hallera w Warszawie, dz. ew. 38, obręb 4-12-03, w ramach zadania pn.: Realizacja projektu: Tężnia solankowa
Data ogłoszenia: 2017-10-10
Termin składania ofert: 2017-10-25 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota budowlana