Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie
Data ogłoszenia: 2018-11-29
Termin składania ofert: 2018-12-14 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie remontu nawierzchni terenu – alejki, ciągi piesze wokół Zespołu Szkół Nr 40 przy ul. Objazdowej 3 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2018-09-27
Termin składania ofert: 2018-10-12 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie.
Data ogłoszenia: 2018-08-21
Termin składania ofert: 2018-09-05 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont tarasu oraz schodów wejściowych do budynku przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Data ogłoszenia: 2018-08-10
Termin składania ofert: 2018-08-27 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana