Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Remont pomieszczeń w przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12, w ramach zadania Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Data ogłoszenia: 2018-05-14
Termin składania ofert: 2018-05-29 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota budowlana
Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Data ogłoszenia: 2018-05-10
Termin składania ofert: 2018-05-25 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont nawierzchni jezdni ulicy Linneusza na odcinku Jana Młota – Namysłowska
Data ogłoszenia: 2018-05-09
Termin składania ofert: 2018-05-24 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota budowlana
Remont ogrodzenia Przedszkola nr 169 przy ul. Namysłowskiej 11 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Data ogłoszenia: 2018-04-03
Termin składania ofert: 2018-04-18 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana