Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

Tytuł:Remont nawierzchni jezdni ulicy Białostockiej na odcinku Targowa - Markowska.
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Robota Budowlana
Wartość (limit):poniżej 5 225 000 EURO
Data zamieszczenia postępowania:2017-04-04
Termin składania ofert:2017-04-19 godz. 11:00
Data wprowadzenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty:2017-05-24
Pliki:

Informację wprowadził(a): Maria Bielecka (2017-04-04)
Informację zmodyfikował(a): Wojciech Małachowski (2018-07-09)