Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-01-02
Termin składania ofert: 2020-01-17 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej (ciepła) do budynku Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
Data ogłoszenia: 2019-12-06
Termin składania ofert: 2019-12-16 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego i likwidacja kotłowni olejowej w budynku Zespołu szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 w Warszawie.
Data ogłoszenia: 2019-11-18
Termin składania ofert: 2019-12-03 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont schodów wejściowych i remont szklanych zadaszeń nad dwoma bocznymi wejściami Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-10-10
Termin składania ofert: 2019-10-25 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota budowlana