Wydziały

Wydział Kultury dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WKU
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 411, 412, 413
tel.: (+48) 22 443 79 62, 22 443 79 63, 22 443 79 60, 22 443 81 38, 22 443 81 47
fax: (+48) 22 443 81 78

Naczelnik
Mikołaj Szczepanowski
tel.: +48 22 443 79 62
pokój: 411
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury m.st. Warszawy funkcjonujących w Dzielnicy;
  2. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;
  3. prowadzenie rejestrów instytucji kultury;
  4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności przez instytucje kultury w tym sprawozdawczości;
  5. organizowanie imprez kulturalnych;
  6. animacja działań kulturalnych;
  7. opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków w sprawie nagród i premii Dyrektorów instytucji kultury.