Wydziały

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WDG
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: stanowisko nr 1 parter oraz pokój 526, 527, 528
tel.: (+48) 22 4437939, 22 4437940, 22 4437938
fax: (+48) 22 44338173

Naczelnik
Lidia Szymańska
tel.: (+48) 22 443 79 38
Zakres działań:

Ewidencja działalności gospodarczej

 1. Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę
 2. Wniosek o wpis do CEIDG

Usługi turystyczne

 1. Pola biwakowe
 2. Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Zezwolenia na alkohol

 1. Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/
 3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/
 4. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 5. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć
 6. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 7. Pisemna interpretacja w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu
 8. zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych