Spacer trasą 5

Zabudowania dawnej lokomotywowni z XIX w.
Opuszczone, przestronne budynki pomiędzy ul. Wileńską, H. Rzeszotarskiej i al. Solidarności to zabudowania dawnej lokomotywowni z XIX w. Tutaj garażowały wagony pociągów linii Kolei Petersburskiej.

Dziś budynki grożą zawaleniem i pełnią funkcję melin. Wewnątrz widać stare napisy i ślady zabawy – kolejne pomieszczenia mają własne nazwy, które odpowiadają topograficznie układowi dworca kolejowego. Przepiękne, mroczne hale mają w sobie ogromny potencjał.