Spacer trasą 5

Ulica Rzeszotarska
Patronką krótkiej ulicy pomiędzy ul. Wileńską a al. Solidarności, która łączy się w prostej linii z ul. Konopacką, jest Helena Rzeszotarska. Pani Helena założyła na warszawskiej Pradze gimnazjum żeńskie dla dziewcząt z mniej zamożnych rodzin. W czasie wojny prowadzono w szkole tajne nauczanie.

Gmach dawnej szkoły, wzniesiony jeszcze przed pierwszą wojną światową, stoi do dziś przy ulicy Konopackiej, pod numerem 4. Najstarszą kamienicą jest dom pod numerem 6, którego historia sięga lat 90. XIX wieku.