Spacer trasą 5

Ulica Stalowa
Ulica Stalowa to jedna z najbardziej klimatycznych ulic. Przemierzając kolejne jej odcinki czuć jeszcze przedwojenną atmosferę. Mroczne podwórka i mocno zniszczone kamienice odstraszają i fascynują zarazem.

Stalowa była kiedyś główną arterią Nowej Pragi, przy której stały najokazalsze domy w dzielnicy. Początkowo nosiła nazwę „Fabrycznej” ze względu na sąsiedztwo huty stali, ale szybko przemianowaną ją na Stalową i tak zostało do dziś.