Spacer trasą 4

Dom Generalny przy ul. Kłopotowskiego 18
Stowarzyszenie Sióstr Loretanek założył w 1920 r. ksiądz Kłopotowski. Powierzył im misję sławienia Słowa Bożego poprzez edukację, pracę charytatywną i słowo drukowane.

Ich siedziba mieściła się przy ul. Sierakowskiego, w dawnych fabrycznych zabudowaniach. Dziś Loretanki mają swoje siedziby w całym kraju i za granicą, ale Dom Generalny znajduje się przy ul. Kłopotowskiego 18. Tutaj zgłębiają Słowo Boże, poświęcają czas na codzienną medytację i modlitwę różańcową.