Spacer trasą 4

Urząd Dzielnicy Praga Północ
Wcześniej stał tu okazały, neogotycki budynek, w którym mieścił się zespół szkół powszechnych, prawdziwa chluba dzielnicy. Gmach szkoły spłonął tuż po niemieckim nalocie na Warszawę, we wrześniu 1939 r.

Na jego miejscu wybudowano Urząd Dzielnicy Praga Północ, który jest dziś najbardziej reprezentacyjnym budynkiem przy ul. Kłopotowskiego i aktywnie uczestniczy w rewitalizacji Pragi. Po dawnej zabudowie został jedynie mur oddzielający teren urzędu od terenu katedry św. Floriana. Od strony plebanii bardziej dociekliwi znajdą również pamiątkową tablicę