Spacer trasą 3

Zespół zabudowań dawnej Fabryki Parowej Listew
Zespół zabudowań dawnej Fabryki Parowej Listew W. Domańskiego i St. Zabłockiego przy Kawęczyńskiej 36 pochodzi z 1893 roku.

Do postindustrialnego kompleksu z czerwonej cegły przylega dom mieszkalny z 1903 roku. To jeden z najstarszych, zachowanych w niezmienionej postaci drewnianych budynków w Warszawie. Obecnie teren należy do Wyższej Szkoły Menedżerskiej, tworząc oryginalny campus tej prywatnej uczelni.