Spacer trasą 3

To przedwojenna kamienica, w której mieściła się kiedyś Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863r.
Niezwykle kolorowe miejsce, pełne urokliwych bibelotów i artystycznych przedmiotów
Przy Kawęczyńskiej 16 drzemią zabudowania praskiej zajezdni tramwajowej
Stoi przy Kawęczyńskiej 26 i ma ponad sto lat
Posesja przy Kawęczyńskiej 39 była niegdyś własnością rodziny Aleksandra Świętochowskiego, znanego pisarza i ...
Zespół zabudowań dawnej Fabryki Parowej Listew W. Domańskiego i St. Zabłockiego przy Kawęczyńskiej 36 pochodzi z ...
Niedaleko bazyliki przy ul. Kawęczyńskiej znajduje się ul. Objazdowa, a przy niej pozostałości po zabudowaniach ...
Bazylikę p.w. Najświętszego Serca Jezusa ufundowała Maria z Zawiszów Radziwiłłowa
Kompleks gmachów szkolnych z 1926 roku, który powstał jako nowoczesna sieć szkół na peryferiach stolicy