Co nowego w serwisie

Aktualności

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnica Praga-Północ (data zamieszczenia: 24 kwietnia 2017r.)
Prezydent m. st. Warszawy dnia 24 kwietnia 2017r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
„Pracuj w Wileńskiej”
Galeria Wileńska rozpoczęła realizację projektu „Pracuj w Wileńskiej”, który ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych młodych osób poszukujących pracy, poprzez szkolenia prowadzone w Galerii Wileńskiej, we współpracy z partnerami, a w rezultacie wsparcie w znalezieniu zatrudnienia. Patronat honorowy nad projektem objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Wojciech Zabłocki.

Komunikaty i ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dzielnica Praga-Północ (data zamieszczenia: 24 kwietnia 2017r.)

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na modernizacji boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w ramach zadania pn.: Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1.

Treści stron

Fotorelacja z zajęć edukacyjnych „Bezpieczny Świat Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 217