Ogłoszenia Wydziału Sportu i Rekreacji

26 listopada 2015
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2016 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2016 r. 

Pliki do pobrania: