Komunikaty

28 listopada 2019
UCHWAŁA NR 2254/2019 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne.
Treść w załączniku
Pliki do pobrania: