Komunikaty

21 maja 2019
Przeznaczenie do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Sprzecznej 6 w drodze przetargu

W Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 został zamieszczony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nr 8/2019 nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

Pliki do pobrania: