Komunikaty

23 kwietnia 2019
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 
 
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 19115 Można też zapisać się samodzielnie za pośrednictwem strony: https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl
Pliki do pobrania:
Linki: