Komunikaty

3 stycznia 2019
Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert- OBOZY
Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2019 roku Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży- organizacja obozów sportowych.
Pliki do pobrania: