Komunikaty

24 kwietnia 2018
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ przy ul. Targowej 63

Zawiadamia się, że w dniu 25.04.2018r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Północ przy ul. ks.I.Kłopotowskiego 15 na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie w dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Targowej 63 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 07.11.2102 r. ułamkowej części gruntu. 

Pliki do pobrania: