Komunikaty

23 marca 2018
Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na podstawie § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 9205/2018 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 23.02.2018r. zawiadamia, że z dniem 23.03.2018 r. ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku dla pracowników urzędu i osób spoza urzędu, znajdującego się w przyziemiu budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ M.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 na okres do 5 lat znajdującego się na terenie Dzielnicy Praga-Północ.
Pliki do pobrania: