Aktualności

Rekrutacja do Przedszkoli 2021/22
22 lutego 2021

Rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych! Rodzice mają czas od 2 do 18 marca by zarejestrować w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Urząd Dzielnicy Praga-Północ przygotował informator, by ułatwić dokonanie wyboru. Pomysłodawczynią "przewodnika" dla rodziców jest Patrycja Sondij - przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. 

 

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat  -  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku o przyjęcie, burmistrz dzielnicy wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.Harmonogram oraz zasady rekrutacji 2021/22 dostępne są na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy: www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

Poniżej prezentujemy informacje o przedszkolach w dzielnicy Praga-Północ.