Aktualności

XXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ
14 stycznia 2021

W środę, 20 stycznia, odbędzie się XXV Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radni spotkają się w trybie zdalnym. Początek obrad zaplanowany jest na godz. 16.00.

Posiedzenie sesji będzie dostępne dzięki transmisji on-line zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Transmisja dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w zakładkę "Samorząd", a następnie "Rada Dzielnicy". Mieszkańcy mogą wziąć udział w Sesji Rady Dzielnicy po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres: ppn.wor@um.warszawa.pl

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr: XXII z dnia 14.10.2020 r.
  4. Informacja Prezydenta, Komendanta Policji, Komendanta Straży Miejskiej na temat przestępczości związanej z produkcją, handlem, zażywaniem środków narkotycznych i przestępczością z tym związaną na Pradze-Północ w porównaniu do innych dzielnic Warszawy oraz podejmowanych działaniach na Pradze-Północ celem ich ograniczenia.
  5. Informacja wstępna Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok.
  6. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat sytuacji epidemiologicznej na terenie dzielnicy.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski i sprawy różne.
  9. Zamknięcie Sesji.