Aktualności

Ponowne otwarcie żłobków i przedszkoli
5 maja 2020

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w całej Warszawie będą otwierane od 18 maja br. 

W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w stołecznych placówkach, samorząd warszawski musi wspólnie z dyrektorami przedszkoli opracować procedurę i nową organizację. Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz ustalenie warunków organizacji pracy przedszkoli (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana jest wrócić do obowiązków zawodowych, zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, zapewnić opiekę najmłodszym warszawiakom. 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o otwarciu przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż m.st. Warszawa podejmują ich organy prowadzące.

Przypominamy, że od 6 maja otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi – to możliwość, nie obowiązek. Zadecydują o tym organy założycielskie we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w regionie i po konsultacji z rodzicami. Poszczególne instytucje będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie po spełnieniu określonych wytycznych.

 

Żłobki zamknięte do 15 maja

Decyzją prezydenta Warszawy od 6 do 15 maja 2020 r. zostaje zawieszone wykonywanie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przez dziennych opiekunów zatrudnionych przez m.st. Warszawę – w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania i edukacji, uwzględniając dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w czasie epidemii COVID-19, a także potrzebę przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń COVID-19. 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

Do 26 maja został również przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mogą z niego skorzystać rodzice, którzy nie mogą posłać dzieci do placówek opiekuńczych z powodu zamknięcia tych placówek w związku z epidemią, ale także rodzice, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio do ZUS.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. - czytamy w komunikacie ZUS