Aktualności

Warszawa Pomaga Przedsiębiorcom
23 kwietnia 2020

Stolica wprowadza program wsparcia dla firm, które w związku z epidemią koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji – utraciły klientów, zlecenia, dochody, zostały zmuszone do zawieszenia działalności. Pakiet zawiera rozwiązania, które ułatwią przedsiębiorcom przetrwanie tego najgorszego okresu.

– W stolicy mamy zarejestrowanych ponad 430 tysięcy podmiotów gospodarczych. Ponad połowa z nich to osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Właściciele małych i średnich firm, w działalność których koronawirus uderzył najbardziej, potrzebują naszej solidarności, wsparcia od mieszkańców, ale także pomocy od samorządu. Dlatego zdecydowałem o wprowadzeniu pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, których dotykają skutki epidemii – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jak miasto wspiera lokalnych przedsiębiorców?

Obniżka czynszu

Wpłynęło ponad tysiąc wniosków o obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych w stolicy. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. Początkowo obniżka będzie przyznawana na miesiąc, z możliwością przedłużenia.

W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie, miasto zmniejszy czynsz o 90 proc. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki. Dotyczy to również prowadzących ogródki gastronomiczne.

Żeby uzyskać czasowe obniżenie czynszu, przedsiębiorca musi zwrócić się do zakładu gospodarowania nieruchomościami (ZGN), urzędu dzielnicy lub jednostki miasta wydzierżawiającej z wnioskiem o obniżkę za dany okres. Wnioski mozna składać drogą elektroniczną i kierować je należy na adresy właściwych jednostek m.st. Warszawy, z którymi najemca zawarł umowę. 

Ulgi w spłacie należności

Możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności. Wnioski o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty można składać dopiero po powstaniu zaległości.


Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe

Podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.

Podatnik, aby uzyskać pomoc, powinien wystąpić z wnioskiem, który wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną na adres skrytki domyślnej ePUAP Urzędu: /UMSTWarszawa/skrytka lub na adres e-mail: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.


Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych

Miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy (decyzji) o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty. Wsparcia w tym zakresie udzielają Zarząd Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic (dla dróg lokalnych).

Platforma #WspieramGastro to inicjatywa stołecznych restauratorów, którą wspiera Urząd m.st. Warszawy. Na dedykowanej stronie internetowej każdy restaurator może stworzyć swoje menu i sklep on-line.

Więcej: https://www.wspieramgastro.warszawa.pl/

 

Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie online

#Academy_Smolna to szkolenia i doradztwo pod okiem ekspertów i praktyków biznesu. Indywidualne, bezpłatne konsultacje skierowane są do wszystkich zainteresowanych niezależnie od dojrzałości biznesowej. 

Specjaliści z różnych branż, którzy udzielają praktycznych porad i wskazówek, zapewniają wysoką jakość i wartość merytoryczną programu. Na bieżąco uzupełniają także swoją wiedzę, w tym m.in. z zakresu tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Szczegóły programu i informacje o zapisach: www.firma.um.warszawa.pl oraz https://ybp.org.pl/academy_smolna/.

 

Urząd Dzielnicy Praga-Północ pomaga lokalnym przedsiębiorcom

Tworzymy listę przedsiębiorców działających na terenie Pragi-Północ, którzy ze względu na obecną sytuację musieli ograniczyć swoją działalność. Część z nich świadczy usługi „na wynos” lub on-line. Zachęcamy do wsparcia lokalnych firm w tym trudnym dla przedsiębiorców czasie.

Zachęcamy do zgłaszania praskich firm na naszym profilu na Facebook’u lub drogą mailową na adres: ppn.promocja@um.warszawa.pl.

 

Więcej: http://www.praga-pn.waw.pl/page/762,#wspieramlokalnefirmy.html

 

Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay