Aktualności

Pomoc psychologiczna w trudnym czasie
26 marca 2020

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5 przy ul. Otwockiej 3 udziela pomocy psychologicznej w czasie epidemii koronowirusa w Polsce.Poradnia jest jednym z filarów, utworzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów.

Placówki należące do Centrum mają za główny cel udzielać pomocy psychologicznej w czasie epidemii koronowirusa w Polsce.

Specjaliści Poradni będą udzielać wsparcia psychologicznego od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00 pod nr tel. 22 619 01 94 lub 22 619 81 59. Istnieje również możliwość kontaktu mailowego ze specjalistami, którzy pracują zdalnie. Kontakty dostępne są na stronie Poradni w zakładce: O Poradni – Maile do specjalistów. Z pomocy mogą także korzystać nauczyciele i inne osoby (np. pracownicy niepedagogiczni) pracujące w Dzielnicy Praga-Północ, związane z praską oświatą.

Ponadto pomoc dla rodziców uruchamiają dwie specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne  - „Uniwersytet dla Rodziców” (UdR) i Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”. Rodzic dzwoniąc do tych poradni, otrzyma porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji - bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 telefon rodzicielski jest czynny pod numerami:  510 205 050  (UdR) i 519 047 372 („MOP”) w sobotę i niedzielę w godzinach 10.00 – 16.00 pod numerem: 519 047 370 (UdR). Dodatkowo Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, wspierać będzie rodziców w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online.

Wysyłając mail na adres: zapytajeksperta@wcies.edu.pl rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole. Na merytoryczne pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga: eksperci nie będą rozwiązywać całych zadań np. z matematyki.

Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5

03-759 Warszawa, ul. Otwocka 3

Tel./fax: 22 619 01 94