Aktualności

200 lat dla dostojnych jubilatów!
5 lutego 2020

Wielki rzymski cesarz i filozof Marek Aureliusz mawiał tak składając życzenia dostojnym jubilatom: „Życzę wytrwałości, aby zmienić to, co zmienić można.Pogody ducha, aby pogodzić się z tym czego zmienić nie można. I mądrości, aby odróżnić jedno od drugiego”.

W tym niezwykłym dniu w Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Ilona Soja-Kozłowska złożyła wyjątkowe życzenia dwóm wyjątkowym osobom: mjr Henrykowi Kokoszy z okazji 100. rocznicy urodzin oraz kpt. Alfredowi Zielińskiemu, który skończył 97 lat.

Mjr Henryk Kokosza ps. As to praski kombatant, żołnierz Armii Krajowej w czasie wojny przeprowadzał konspiracyjne transporty sprzętu wojskowego w tym radiostacji. Dostarczał też żywność dla najbardziej potrzebujących.

Kpt. Alfred Zieliński ps. Mikrus to rodowity prażanin, urodzony na Szmulowiźnie, uczęszczający przed wojną do szkoły podstawowej przy ul. Otwockiej, walczący w obronie Warszawy.

- Zdrowia, bo ono zawsze jest bardzo ważne. Szczęścia, bo bez niego ciężko się żyje oraz samych spokojnych dni. Dalszej życiowej energii, wielu kolejnych wspaniałych lat i codziennej radości – życzyła jubilatom Patrycja Sondij, radna Dzielnicy Praga-Północ, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy.

Uroczystość wręczenia kwiatów i koszy z prezentami zakupionych przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ odbyła się w Fundacji Wspierania Inicjatyw Pozarządowych im. Józefa Szewczyka przy ul. Śnieżnej 3.

Dostojnym kombatantom życzymy kolejny lat w zdrowiu. Wszystkiego najlepszego!