Aktualności

Zmiana w zarządzie Dzielnicy Praga-Północ
3 grudnia 2019

Rada Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła rezygnację Anny Wrochny, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy i powołała na to stanowisko Dariusza Wolke.

Dariusz Wolke pełnił już funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ jak i Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Z tej pierwszej zrezygnował w maju br. w związku z rozpoczętym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy postępowaniem wyjaśniającym w jego sprawie. W toku postępowania nie odkryto żadnych uchybień, które uniemożliwiałyby sprawowanie ww. funkcji.

Dariusz Wolke jest z zawodu ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w biznesie prowadząc własną działalność, jak i w administracji.Od 1998 r. jest związany z warszawskim samorządem. Posiada wszechstronne doświadczenie w administracji samorządowej i w kierowaniu zespołami, które zdobył pełniąc funkcję wicedyrektora Departamentu Handlu w Gminie Centrum, a następnie w Urzędzie Marszałkowskim.

Funkcję wiceburmistrza Dzielnicy Praga-Północ pełnił dwukrotnie: od grudnia 2014 r. do marca 2017 r. oraz od grudnia 2018 r. do maja 2019 r. Jest członkiem Stowarzyszenia „Kocham Pragę”.