Aktualności

XI Sztafeta Pokoleń za nami.
8 listopada 2019

W uroczystościach poprzedzających 101. rocznicę odzyskania niepodległości wziął udział Dariusz Kacprzak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Północ. Uroczystości odbyły się w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, które otrzymało z rąk Jana Józefa Kasprzyka, szefa  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Bono Poloniae.- Kombatanci poświęcili dla ojczyzny młodość i marzenia wyrażamy wdzięczność za determinację z jaką upominaliście się o wolną i niepodległą Polskę – mówiła Izabela Nowak-Piłka, dyrektor LXXVI LO.

Zwracając się do uczniów stwierdziła:

- Wasze pokolenie żyje wolnym kraju, pamiętajcie jednak, że 80 lat temu nie zabrzmiał dzwonek ale wyjące na trwogę syreny. Musimy o tym zawsze pamiętać. Idea pamięci musi trwać przez pokolenia. Pamiętajmy o tym nie tylko w dni świąteczne, ale na co dzień.

- Za kilka dni kolejna rocznica odzyskania niepodległości, wydarzenia, które wydawało się, że nigdy nie nastąpi. Każde pokolenie konspirowało i szukało szans na wolność. I w końcu Polska zmartwychwstała. Ten sukces nie byłby możliwy gdyby nie przekazywane wartości.

Pomogła w tym idea sztafety pokoleń następujących po sobie, ale połączonych ideą wiary w wolną Polskę. Dzisiaj koncepcja wychowawcza sztafety wciąż jest niezwykle popularna. Czerpanie siły z mocy i doświadczeń pokoleń poprzednich wciąż pozwala zachowywać Polsce tożsamość.

Czesław Lewandowski, szef struktur kombatanckich na Pradze-Północ i pomysłodawca Sztafety stwierdził, że choć niepodległość i polska teraźniejszość zostały wywalczone i obronione wielkim wysiłkiem poprzednich pokoleń, to następne muszę o tym pamiętać.

Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych.