Aktualności

Po raz czwarty wręczyliśmy Praskie Nagrody Edukacyjne AD REM 2019
17 października 2019

Otrzymały je osoby i instytucje najbardziej zasłużone dla praskiej oświaty. Kapituła konkursu, w skład której weszli członkowie zarządu Dzielnicy Praga Północ, radni Dzielnicy oraz laureaci z poprzednich edycji konkursu, na podstawie głosowania internetowego mieszkańców dzielnicy, dokonała wyboru zwycięzców w kilku kategoriach.

Najlepszy uczeń szkoły podstawowej

LAUREAT Zuzanna Stasiak

Absolwentka oddziału Gimnazjum nr 30. Klasę trzecią ukończyła z najwyższą średnią w szkole 5,83. Zajęła I miejsce w konkursie geograficznym z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz  II miejsce w konkursie dzielnicowym „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Jest osobą wrażliwą na problemy i potrzeby innych ludzi.

Pozostali nominowani:

Szymon Lewicki uczęszcza do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. Wzorowy uczeń, ze średnią 5,82. Jest bardzo ambitny, pracowity posiada niezwykłe zdolności matematyczne. Jest laureatem konkursów szkolnych, dzielnicowych, regionalnych i ogólnopolskich. Został miedzy innymi laureatem 10 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Galileo”, zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Matematyczny 2019”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na temat Ekologii i Ochrony  Środowiska „EKOTEST”.

Jakub Białek absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Wyróżniający się uczeń przez wszystkie lata edukacji. Zainteresowania Jakuba koncertowały się głownie na przedmiotach ścisłych i artystycznych. Uzyskał tytuł finalisty w Konkursie Biologicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zdobył I miejsce w Praskim Konkursie Chemicznym POLON 2018 oraz  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z okazji 100-lecia Niepodległości pt. „Kilometrowy Komiks”.

Witold Rybarczyk absolwent Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Posiada wielki talent plastyczny. Brał udział w wielu projektach dla uzdolnionych uczniów. Został finalistą Konkursu Geograficznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zajął III miejsce w XIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego i Wiedzy o Hiszpanii „Conoce Espana”, zdobył III miejsce w XIX Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Brazylii. Był wykładowcą Polskiej Akademii Dzieci.

Patrycja Modrzejewska absolwentka Gimnazjum nr 30. Zdolna, pracowita i ambitna uczennica ze średnią 5,78. Uzyskała bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Wzorowa uczennica z ogromną kulturą osobistą i wrażliwością. Zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz II miejsce w konkursie geograficznym z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej

LAUREAT

Monika Raczyńska uczennica XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół nr 40. Zdobyła I miejsce w konkursie Pięknego Czytania. Uczestniczka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Współorganizatorka II Dzielnicowego konkursu „Kolory Pragi”. Angażuje się w wiele akcji charytatywnych. Monika prowadziła lekcje dla młodszych uczniów na temat Powstania Warszawskiego.
W 2018 r. otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Pozostali nominowani:

Maciej Fiedoruk uczeń VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV, wybitnie zaangażowany w życie szkoły. Laureat Olimpiady Geograficznej. Komitet Główny Olimpiady Geograficznej powołał Macieja do reprezentowania Polski na VI Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej. Reprezentował Polskę również na XVI Międzynarodowej  Olimpiadzie Geograficznej. Jest pasjonatem fotografii, jego ulubionym obiektem jest przyroda ze wskazaniem na ptaki. Jego zaangażowanie, systematyczność i cierpliwość widać  w wielu działaniach  na rzecz szkoły.

Helena Olejnik  uczennica VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV. Działa w wielu obszarach edukacyjnych na rzecz Pragi. Jak sama mówi „Bardzo ważna jest dla niej praca na rzecz dobra społeczności, w której na co dzień funkcjonuje”. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Współorganizatorka II Dzielnicowego konkursu „Kolory Pragi”. Inicjatorka projektu do budżetu obywatelskiego - ławka multimedialna przed każdą szkołą. Sumienna, obowiązkowa, zaangażowana. Posiada wielki talent muzyczny, a jej pasją jest śpiew.

Andrzej Tkacz uczeń VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV. Osiąga ponadprzeciętne wyniki edukacyjne. W ostatnim roku uzyskał średnią ocen na poziomie 5,42.  Laureat Olimpiady Wiedzy  Ekonomicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości. Laureat Nagrody Głównej konkursu Droga na Harvard organizowanego przez Harvard Club of Poland. Aktywny wolontariusz w Muzeum Historii Żydów Polskich. Pasjonat ekonomii, którego celem jest rozpowszechnienie w Polsce nowego nurtu monetarnego – Nowoczesnej Teorii Monetarnej.

Oliwia Puchalska uczennica XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół nr 40. Wzorowa uczennica, ze średnią 5,13. Uczestniczka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego. Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Współorganizatorka II Dzielnicowego konkursu „Kolory Pragi”. Oliwia popularyzowała wiedzę na temat Powstania Warszawskiego prowadząc lekcje dla młodszych uczniów szkół podstawowych. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i wrażliwością.

Rozalia Krawczyk uczennica L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy w Zespole Szkół nr 73. Zdolna, pracowita i ambitna uczennica, ze średnią 5,09. Aktywnie uczestniczyła  w wielu projektach badawczych w tym wbadaniach atmosfery, w ramach Koła Przyrodników Międzynarodowego Programu Edukacyjno-Badawczego GLOBE, uczestniczyła w zajęciach laboratoriach w Biocentrum Edukacji. Pasją Rozalii jest muzyka.

Najlepszy uczeń technikum i szkoły zawodowej

LAUREAT Kacper Sobczak absolwent Zespołu Szkół nr 14. Pracowity, systematyczny i sumienny. Laureat XLV Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Kacper przez wszystkie lata edukacji był bardzo zaangażowany w życie szkoły. Przejawiał wiele talentów organizacyjnych i artystycznych. Brał udział w licznych wydarzeniach i konkursach np. „Andrzej Wajda Mistrz Świata Kina”. Nie zaniedbywał  również swojej pasji do piłki nożnej – był kapitanem klasowej drużyny.

Pozostali nominowani:

Andriana Yazenitska najlepsza uczennica Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego,  ze średnią 5,18. Posiada doskonałe umiejętności hotelarskie czego dowodem były praktyki zawodowe w prestiżowym hotelu La Regina w Warszawie. Brała czynny udział w życiu szkoły. Adrianna jest osobą bardzo zaangażowaną, pracowitą oraz utalentowaną nie tylko organizacyjne, ale również sportowo – koszykówka i bieganie.

Patryk Bonder uczeń Zespołu Szkół nr 14. W ubiegłym roku szkolnym osiągnął średnią 5,06 i znajdował się w czołówce uczniów szkoły. Zajął III miejsce w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej „Plejstocen Polski” Warszawa 2019. Uzyskał indeks do technicznych szkół wyższych. Jest pracowitym, zdolnym i bardzo ambitnym młodym człowiekiem. Pasją Patryka są sporty motorowodne. W 2018 r. uzyskał 4. miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata oraz zakwalifikował się do finału mistrzostw świata w Petersburgu.

Damian Sulisz uczeń Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego o wielu zaletach. Aktywnie uczestniczył w wielu przedsięwzięciach szkolnych. Wytrwały i pracowity z pasją do sportu.

Promotor edukacji

LAUREAT

Wojciech Starzyński Prezes Fundacji „Rodzice Szkole”. Działa na rzecz ogółu społeczeństwa, poprzez rozwijanie i popularyzacje nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki zaangażowaniu Prezesa Fundacji młodzież z Zespołu Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego mogła uczestniczyć w projekcie „Staże w Europie szansą poznania specyfiki działania firmy Europejskiej”. Osiemdziesięcioro uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, handlowiec, hotelarstwa obsługi turystycznej miało możliwość wyjechać do Grecji celem odbycia stażu zawodowego.

Pozostali nominowani:

Fundacja Terra Brasilis Celem działania Fundacji jest upowszechnianie wiedzy na temat Brazylii w Polsce. Fundacja uczestniczy i współpracuje przy organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Brazylii w Zespole Szkół Nr 73. Dla uczniów szkoły prowadzi warsztaty edukacyjne, wykłady dotyczące historii portugalskiego imperium kolonialnego czy języka portugalskiego i jego obecności na świecie. Fundacja jest przyjacielem szkoły.

Najlepsza placówka oświatowa

LAUREAT
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV
to perełka edukacyjna na mapie nie tylko Warszawy, ale i Polski. Szkoła od lat uznawana jest przez miesięcznik „Perspektywy” za jedno z najlepszych liceów w kraju. W roku  2019 liceum zdobyło 2. miejsce w Warszawie i 8. w Polsce. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i doskonałej współpracy z rodzicami wielu uczniów odnosi sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, będąc ich finalistami i laureatami. Świetnie przygotowuje uczniów do matury, o czym świadczą bardzo dobre wyniki oraz zdobyte indeksy wyższych uczelni. Szkoła daje uczniom, także możliwość rozwijania swoich pasji. Od wielu lat działa tu Chór, który zdobył Gran Prix na 24 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Co roku Liceum jest organizatorem Tygodnia Kultury, Przeglądu Młodych Talentów i Biegu „Władysławiaka”.

Pozostali nominowani:

Przedszkole Nr 167 przy ulicy Strzeleckiej 16 to placówka, w której dobro i wszechstronny rozwój dziecka jest wartością nadrzędną. Placówka ściśle współpracuje z rodzicami, bierze udział w licznych akcjach charytatywnych oraz współpracuje z licznymi instytucjami i  placówkami oświatowymi. Prowadzi zajęcia otwarte, warsztaty, konkursy i festyny. W 2018 r. zorganizowało Ogólnopolski Konkurs plastyczny poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki. Placówka była organizatorem dzielnicowego konkursu recytatorskiego ”Twórczości Ewy Szelburg Zarembiny” w 100. rocznicę urodzin pisarki. W przedszkolu była realizowania innowacja pedagogiczna pt. „Przedszkolaki tworzą zdrowe przysmaki”, której celem było rozwinięcie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkolaki brały udział w licznych konkursach o zasięgu dzielnicowym warszawskim i ogólnopolskim, odnosząc duże sukcesy.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r. to nie tylko miejsce łączące nauczycieli, uczniów i rodziców, ale zgrana drużyna. Pomimo trudności lokalowych i utrudnionego dostępu do bazy sportowej nieprzerwanie od 11 lat zdobywa tytuł „najbardziej usportowionej szkoły” w Dzielnicy. Zdobyła również Honorową Odznakę  „Za zasługi dla Turystyki”. Brała udział w wielu projektach edukacyjnych takich jak „Łączka i inne miejsca poszukiwań IPN”, „Rok dla Niepodległej”. Jest jednym z wiodących centrów edukacji varsavianistycznej w Dzielnicy i w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami, ale również promuje Dzielnicę Praga-Północ wśród mieszkańców Warszawy.

Zespół Szkół nr 14 Od 2014 r. zdobywca „Złotej Tarczy”. Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe to szkoła z ponad 100-letnią tradycja. Szkoła jest doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Świetnie przygotowuje uczniów do zawodu, o czym świadczą bardzo dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych. Wielu uczniów dzięki zaangażowaniu nauczycieli odniosło sukcesy w olimpiadach i otrzymało indeksy szkół wyższych. Szkoła powiększa swoją ofertę o nowe zawody cieszące się dużym zainteresowaniem uczniów. Rozszerzona została również współpraca o kolejną uczelnię wyższą. Posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwoju pasji i zainteresowań związanych z przyszłym zawodem. W 2016 r. uhonorowana tytułem „Szkoły Sukcesu” w rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

Zespół Szkół nr 73 to szkoła, w której znajduje się z L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy. Jest jedną z nielicznych placówek, w której znajdują się oddziały integracyjne przygotowujące do dalszej edukacji uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wielu uczniów z sukcesami bierze udział w olimpiadach przedmiotowych. Za ich osiągnieciami stoi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Szkoła jest organizatorem konkursów: wiedzy o Brazylii, Praskiego Konkursu Matematycznego, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Rytmy Nieskończoności”. W zeszłym roku nawiązała współpracę poprzez wymianę uczniów z brazylijskim Liceum Jardim w stanie São Paulo.

Najlepszy nauczyciel roku

LAUREAT
Izabela Sikora
nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego, wicedyrektor Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego. Stosuje ciekawe i atrakcyjne dla młodzieży formy i metody pracy. Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę - PGNiG Termika, Bilfinger, Regeneris. Współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi oraz uczestniczy w wielu projektach szkolnych - przykładem może być ogólnopolski projekt BOHATERON, w którym uczniowie Zespołu Szkół nr 40 prowadzili lekcje o Powstaniu Warszawskim dla uczniów szkół podstawowych na terenie Pragi-Północ. Jest nauczycielem z powołania angażującym się w pełni w życie szkoły.

Pozostali nominowani:

Renata Karwowska zaangażowany w swoją pracę nauczyciel języka polskiego VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV. Priorytetem w jej pracy jest promowanie kultury oraz wspieranie uczniów w kształtowaniu świadomego stosunku do kultury polskiej. Prowadzi program „IQ - Indeks Kulturalny”, program własny „Szlaki i ścieżki kultury”. Pod opieką Pani Renaty Karwowskiej młodzież wydaje pismo „Minutnik Kulturalny” promując wartości humanistyczne i świadome uczestnictwo w kulturze. Przygotowała monografię z okazji jubileuszu szkoły. Osiąga wysokie wyniki pracy z uczniami zdolnymi czego przykładem jest wielu finalistów i laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i wielu konkursów ogólnopolskich.

Krzysztof Cal nauczyciel geografii  Zespołu Szkół nr 14. Świadectwem jego zaangażowania w pracę są bardzo dobre wyniki uczniów z egzaminów maturalnych z geografii na poziomie rozszerzonym. W swojej pracy wykorzystuje nowatorskie metody dydaktyczne i wychowawcze. Prowadzi liczne zajęcia dodatkowe skierowane na poszerzenie wiedzy uczniów. Pedagog ceniący współpracę z rodzicami.

Łukasz Podołowski nauczyciel geografii i geodezji ogólnej Zespołu Szkół nr 14. Wychowawca laureata XLV Olimpiady Geograficznej. Egzaminator w zawodzie technik geodeta. Prowadzi liczne koła przedmiotowe. Pan Łukasz bardzo aktywnie uczestniczy w życiu szkoły włączając się w liczne  przedsięwzięcia i konkursy zorganizowane przez szkołę. Jest jednym z autorów monografii placówki. Nauczyciel  wykazujący się dużym profesjonalizmem w codziennej pracy z młodzieżą. Prowadził zajęcia w ramach projektu „Zdolni w szkole i po szkole”.

Izabela Ewa Wielgórska  nauczyciel języka polskiego i WicedyrektorZespołu Szkół nr 14. Podejmuje działania innowacyjne w szkole, w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania. Jest autorką wielu prac z dziedziny literatury. Z sukcesem przygotowuje młodzież  do konkursów recytatorskich i literackich na szczeblu dzielnicowym jak i wojewódzkim. Świetny organizator. W swojej pracy wykracza ponadstandardowe obowiązki wykazując się aktywnością i zaangażowaniem. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego.

Najlepszy dyrektor roku

LAUREAT Małgorzata Augustowska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 14, szkoły Laureata Praskiej Nagrody Edukacyjnej „AD REM” w 2016 r. Skutecznie motywuje do pracy uczniów i nauczycieli, dzięki czemu szkoła może się pochwalić bardzo wysoka zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych. Wspiera uzdolnionych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, konkursów i zawodów. Podejmuje się pracy z uczniami mającymi trudności w nauce poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i jej rozwój. Jest współautorem podstawy programowej dla zawodu technik geodeta oraz autorem i recenzentem zadań egzaminacyjnych. Rozszerzyła ofertę edukacyjną o nowe zawody-informatyk, grafika i poligrafia cyfrowa, systemy i energetyka odnawialna, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na uczniów szkoły. Była laureatem Praskiej Nagrody Edukacyjnej „Ad Rem” w 2016 roku.

Pozostali nominowani:

Hanna Piasecka Dyrektor Przedszkola nr 173 wyróżnia się wysokim profesjonalizmem i ponadprzeciętnym zaangażowaniem kierując nowoczesną placówka z 60 letnia tradycją W roku 2018/2019 Pani Hanna Piasecka  wraz z zespołem była organizatorem dzielnicowego przeglądu wokalno-muzycznego „Mikrofon dla najmłodszych”. Zapewnia doskonałe warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez liczne inicjatywy jak wystawy, warsztaty,  koncerty. Współpracuje  z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi. Kadrę motywuje do wielu działań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje bardzo dobra współpraca z rodzicami. Jest nie tylko Dyrektorem, ale przede wszystkim osobą o dużej empatii.

Magdalena Czub Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza, sprawny organizator. Otwarta na potrzeby uczniów i rodziców. Wprowadziła wiele innowacyjnych programów dydaktycznych jak: „Technologia z klasą”, nauczanie języka metodą CLIL, „Moja Głowa – mój sukces”. Była inicjatorką utworzenia w szkole klas sportowych. Nieustanie poszerza ofertę edukacyjną dla dzieci tworząc tak ciekawe zajęcia jak koło młodych matematyków, programistów czy przyrodników. Dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i jej rozwój. W 2018 r. szkoła przystąpiła do projektu „Nowa baza”. Jest Dyrektorem kompetentnym z dużymi umiejętnościami interpersonalnymi. Szybko buduje długotrwałe relacje.

Jan Grądzki Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego. Szczególny nacisk kładzie na dbałość o wizerunek szkoły. Uczniom, nauczycielom i pracownikom tworzy jak najlepsze warunki do efektywnej pracy. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami wpierające szkołę. Dzięki dużej determinacji Dyrektora uczniowie biorą udział w projekcie Erasmus+ poznając specyfikę działań firm europejskich. Jest pomysłodawcą wyjazdów do Wilna dla najlepszych uczniów praskich techników. Menadżer najwyższej klasy.

Beata Doroś-Woźniak Dyrektor Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego jest otwarta na nowe wyzwania i przedsięwzięcia. Jest inicjatorem projektu „Pracuj z nami w Galerii Wileńskiej”. Nawiązała współpracę z PGNiG Termika S.A. w wyniku, której powstał program „Zagrzewajmy do nauki”. Współpracuje z wieloma instytucjami, placówkami oświatowymi. Wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. Pani Dyrektor była inicjatorem Praskich Targów Edukacyjnych. Promuje wizerunek szkoły. Jest osoba konsekwentną i skuteczną w działaniu. Jest laureatem Praskiej Nagrody Edukacyjnej „Ad Rem” z 2018 roku.

Najlepsza inicjatywa szkolna:

LAUREAT

Wyjazd edukacyjno-wychowawczy młodzieży Praskich Szkół Technicznych

jest nagrodą za szczególne osiągniecia w nauce, frekwencję na zajęciach oraz udział w pracach społecznych na rzecz szkoły i Dzielnicy dla uczniów Praskich Szkół Technicznych (Technikum Mechanicznego Nr 5 im. Stefana Starzyńskiego, Technikum Nr 20 im. Władysława Grabskiego, Technikum nr 6 oraz Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego). Uczniowie mają możliwość poznania miejsc i symboli narodowych ważnych  dla Polaków na Ziemi Wileńskiej. Wyjazd na Wileńszczyznę jest nie tylko nagrodą, ale wspaniałą lekcją historii, patriotyzmu i integracji.

Pozostali nominowani:

Międzydzielnicowy konkurs matematyczny ENIGMA+ jest projektem edukacyjnym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ, który trwale wpisał się w tradycję Szkoły Podstawowej nr  50 im. Królowej Jadwigi. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest rozwijanie zdolności i pogłębianie wiedzy matematycznej oraz odkrywanie satysfakcji z rozwiązywania łamigłówek matematycznych. Otrzymał wsparcie metodyczne Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów (563 uczestników w roku szkolnym 2018/2019).

Akademia Skrzata ciekawego świata to cykliczna inicjatywaskierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów z placówek znajdujących na terenie Dzielnicy Pragi-Północ. Organizatorem projektu od trzech lat są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego. Celem działań jest rozwijanie wyobraźni i zainteresowań oraz motywowanie dzieci do odkrywania tajemnic otaczającego świata. „Akademia Skrzata ciekawego świata” cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i dorosłych.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Brazylii organizowany przez Zespół Szkół Nr 73 ma na celu popularyzację myśli politycznej i społecznej Ruy Barbosy, wiedzy o Brazylii z zakresu historii, kultury oraz geografii. Przez dziewiętnaście edycji gośćmi Konkursu byli ambasadorzy Brazylii i Brazylijczycy mieszkający w Polsce. Konkursowi co roku towarzyszą wykłady dotyczące historii i kultury Brazylii, warsztaty języka portugalskiego oraz występy capoeiry i samby. Interdyscyplinarny projekt łączy wiedzę z zakresu historii, geografii czy kultury brazylijskiej z umiejętnościami artystycznymi w zakresie dramy i zastosowania multimediów.

Nagrody specjalne

Grażyna Filipiak długoletnia dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV i Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 38. Przez 25 lat kierowała najlepszą placówką na Pradze-Północ i jedną z najlepszych w Warszawie. Dbała o najwyższy poziom nauczania. Wielu uczniów to laureaci i finaliści  olimpiad przedmiotowych i konkursów ogólnopolskich. Imponujące wyniki matur pozwalają maturzystom na podjęcie studiów na wybranych kierunkach uczelni państwowych. Wyniki egzaminu gimnazjalnego również plasowały szkołę wśród najlepszych w Polsce przy jednoczesnej wysokiej Edukacyjnej Wartości Dodanej. Placówka należy
do Towarzystwa Szkół Twórczych, Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce oraz Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Uzdolnionych. Sukcesy szkoły są w ogromnej mierze zasługą Pani Dyrektor Grażyny Filipiak. Była i jest z nią bardzo związana zawodowo i emocjonalnie.

Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy jest prawdziwym przyjacielem północno-praskiej oświaty, wspierającym w skuteczny sposób działania mieszkańców tej Dzielnicy. Zaangażowana w sprawy edukacji i rozwój północno-praskich szkół i placówek oświatowych. Zawsze otwarta na dialog. Wspierając Władze Dzielnicy Pragi-Północ przyczynia się do rozwoju tej części Warszawy. Jest Dyrektorem nie tylko wykazującym się wysokim profesjonalizmem, ale przede wszystkim osobą wyczuloną na potrzeby Pragi.