Aktualności

Jakie plany miejscowe dla rejonu Golędzinowa oraz Pelcowizny i Śliwic?
24 maja 2019

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przygotowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Golędzinowa oraz rejonu Pelcowizny i Śliwic. 

Konsultacje trwają do 17 czerwca 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Więcej informacji: