Aktualności

Przedłużono realizację programu "Zielone wsparcie"
23 maja 2019

Przedłuzono realizację Pilotażowego programu osłonowego "Zielone wsparcie" do końca 2020 r. (Uchwała nr XI/221/2019 z dn. 11 kwietnia 2019 r.). 

Ponadto w dniu 9 maja 2019 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 754/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania wobec osób ubiegających się o zasiłek celowy w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie".

Wprowadzone zmiany pozwalają na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania obejmujących powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, a nie jak dotychczas powierzchnię normatywną. Ponadto w ww. zarządzeniu znalazła się nowa definicja termomodernizacji, w świetle której drobne modyfikacje (np. tylko wymiana okien) nie będą obniżały wskaźnika wzrostu kosztów ogrzewania. Nowe zapisy wpłyną na podwyższenie wysokości pomocy finansowej na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych, co spowoduje, że uzyskana pomoc będzie stanowiła większe wsparcie dla budżetu osoby, która zlikwidowała piec zasilany paliwem stałym.

Zobacz także: